Windmill Springs School

Skip to main content
Mobile Menu
2020-2021 school year will begin with full distance learning on August 17, 2020.
Español Việt Nam

"Creepy Clown" Update

Dear Franklin–McKinley Community,

Across the nation, there is a trend that has reached the Bay Area on social media regarding clown scare tactics. There have not been any reported incidents in and around our schools community. 

The safety of our students, teachers and school communities is a priority.

With Halloween fast approaching, each school will determine whether or not they allow costumes. However because of this newest phenomenon, we will not allow clown costumes, nor any costume that disguises the identity of students.

Please work together in keeping all of our community safe from these disturbing social media acts of disruptions.

Kính thưa Cộng Đồng Franklin-McKinley,

Trên khắp cả nước đang có một trào lưu đã bắt đầu lan đến Khu vực Bay Area trên các phương tiện truyền thông về việc xuất hiện những người hóa trang thành các chàng hề khiến người khác sợ hãi.

Mặc dù đã có những sự cố được báo cáo ở vài nơi khi một số cá nhân xuất hiện tại trường học và các nơi công cộng ăn mặc như những chàng hề khiến người khác sợ hãi, thì cho đến ngày hôm nay, chưa có một sự cố nào được báo cáo tại trường học hoặc xung quanh trường học hoặc trong cộng đồng của chúng ta.

Sự an toàn của học sinh, giáo viên, và cộng đồng nhà trường là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi nhìn nhận những đe dọa này một cách nghiêm túc. Học Khu đang cảnh giác cao độ. Chúng tôi kêu gọi các học sinh và phụ huynh tham gia với chúng tôi hoặc báo cáo bất kỳ những sự đe dọa lên các phương tiện truyền thông xã hội. Hơn thế nữa, vui lòng thông báo ngay lập tức cho Ban Giám Hiệu nhà trường và chúng tôi sẽ báo cáo cho Sở Cảnh Sát Thành phố San Jose.

Lễ hội Halloween đang đến gần, mỗi trường học sẽ quyết định xem các trường có cho phép các học sinh mặc đồ hóa trang hay không. Tuy nhiên, bởi vì hiện tượng mới này, chúng tôi sẽ không cho phép các học sinh được mặc các trang phục chú hề hoặc những trang phục nào che đi sự nhận diện học sinh. Xin hãy cộng tác cùng nhau để duy trì sự an toàn cho cộng đồng tránh những quấy nhiễu từ các phương tiện truyền thông.

 

Querida comunidad de Franklin-McKinley,

En todo el país, hay una reciente tendencia que ha alcanzado las redes sociales del área de la Bahía respecto a tácticas de intimidación con payasos. No ha habido ningún incidente reportado dentro o alrededor de las escuelas de nuestra comunidad.

La seguridad de nuestros estudiantes, los maestros y las comunidades escolares es una prioridad.

Las fiestas del día de brujas (o Halloween como se le conoce en inglés) se acercan rápidamente, cada escuela determinará si permitirán el uso de disfraces o no. Sin embargo, debido a este nuevo fenómeno, no permitiremos el uso de disfraces de payaso, ni de ningún otro disfraz que oculte la identidad de los estudiantes.

Por favor, trabajemos juntos para mantener a toda nuestra comunidad segura de estos tipos de actos perturbadores de las redes sociales.